Dating4all com

Op 40% van alle 1,220,120 onderzochte Nederlandstalige homepagina's werd een Google Analytics code aangetroffen.

Op de website van dating4werd geen Google Analytics code aangetroffen. Een META-description is een korte samenvatting van een pagina.

In totaal werden er 92,454,971 tekens aan META-descriptions aangetroffen in de 1,220,120 onderzochte Nederlandstalige homepagina's.Gemiddeld heeft een Nederlandstalige homepagina zo'n 76 tekens.De META-description van dating4is precies 76 tekens korter dan gemiddeld. De homepagina dating4werd vergeleken met honderdduizenden andere Nederlandstalige homepagina's.Voor het maken van deze SEO scan is de (X)HTML code van dating4onderzocht.

Hierbij is gekeken naar een aantal eigenschappen zoals de paginatitel, de zgn.META-description en de binnenkomende en uitgaande links (Zie: Linkbuilding).Ook is met een text-only browser gekeken naar de leesbare tekst van dating4Vastgesteld is dat meer dan 50% van de gelezen woorden Nederlandse woorden zijn, zodat deze pagina kon worden opgenomen in het home archief, waarin uitsluitend Nederlandstalige homepagina's worden vergeleken.Google Analytics is een veelgebruikt bezoekersanalyse programma.Om gebruik te kunnen maken van Google Analytics dient een speciale code van Google in de broncode van een website geplaatst te worden.