Dating ljubezen slovenija

Budízem je religija in filozofija, ki izvira iz indijske podceline in obsega raznoterost tradicij, prepričanj ter praks, ki naj bi večinoma temeljile na učenjih Siddharthe Gavtame, bolj znanega po imenu »Buda« (kar v sanskrtu in paliju pomeni »prebujen«). Theravada ima veliko število pristašev na Šrilanki in v Jugovzhodni Aziji.

Buda je živel in učil na vzhodnem delu indijske podceline med 6. Mahajano najdemo v Vzhodni Aziji; vključuje tradicijo čiste dežele, zen, budizem ničiren, tibetanski budizem, šingon ter tendai.

dating ljubezen slovenija-59

Po nekaterih razvrstitvah je vadžrajana—razširjena je predvsem v Tibetu in Mongoliji ter v bližnjih predelih Kitajske in Rusije—znana kot tretja veja budizma, drugi pa jo uvrščajo v mahajano.Obstajajo še druge razvrstitve teh treh vozov ( Budizem še vedno ostaja najbolj priljubljen v Aziji, vendar dandanes lahko obe veji najdemo tudi drugod po svetu.Število budistov po svetu se močno razlikuje glede na to, kako definiramo pripadnost tej veri.Ocena spodnje meje je med 350 in 500 milijoni vernikov.Dve zelo pomembni učenji sta soodvisen nastanek in praznina.

Temelji budistične tradicije in prakse so Trije Dragulji: Buda, dharma in sangha (skupnost).

»Zatočišče v treh draguljih« je bila včasih obveza in priznanje, da posameznik stopa po budistični poti in je hkrati tudi glavna razlika med budisti in ne-budisti.

Druge prakse lahko vključujejo še spoštovanje etičnih predpisov, podporo samostanski skupnosti, odpoved posvetnemu življenju in posvetitev v meništvo, razvijanje pozornosti in izvajanje meditacije, gojenje višje modrosti in razsodnosti, preučevanje svetih spisov, pobožne prakse, obrede, v mahajanski tradiciji pa tudi invokacijo bud in bodhisattev.

Zgodnejše biografije, kot so Buddhačarita, Mahavastu iz šole lokottaravadin in Lalitavistara sutra iz zgodnje mahajanske / sarvastivadske šole, se vsebinsko razlikujejo od zgodbe iz Džatak.

Akademski poznavalci neradi dajejo dokončne sklepe o zgodovinskih dejstvih Budovega življenja. v skupnosti, ki je bila tako geografsko kot tudi družbeno na obrobju severovzhodnega dele indijske podceline.

Večina se jih strinja, da je živel, poučeval in ustanovil meniški red, vendar ne sprejemajo soglasno vseh podrobnosti iz njegovih biografij. V tej zgodbi kmalu po rojstvu princa Gavtame na obisk k očetu, kralju Šuddhodani, pride astrolog in mu prerokuje, da bo Siddhartha postal velik vladar ali pa se bo odpovedal materialnemu svetu in postal svetnik, vendar je vse odvisno od tega, ali bo videl, kakšno je v resnici življenje zunaj zidov palače.